Monday, May 27, 2024
HomeHur du bäst använder avkastningen på en ledarskapsutbildningskurs

Hur du bäst använder avkastningen på en ledarskapsutbildningskurs

En av de svåraste sakerna att räkna ut kan vara avkastningen på investeringar för utbildning i ledningsutveckling. Det är lätt att inse behovet av en ledarskapsutbildningskurs, men att bestämma avkastningen på investeringen är en annan sak. Det är mindre komplicerat att få en samsynsbetydelse för ledarskap än att bestämma avkastningen på ledarskapsutbildning distans.

Det bästa sättet att beräkna ROI för en ledarskapsutbildningskurs är att få en förändring av exakt hur ledarskapsutbildning ses. I många fall ses ledarskapsutbildning som ett sätt att förbättra kompetensen hos någon i en ledarskapsmiljö. Om du till exempel har en ledare som gör en dålig uppgift i sin ledningsinteraktion får du ledarskapstillväxtutbildning för att förbättra den kompetensen.

För att beräkna avkastningen på en ledarskapsutbildning måste man gå ett steg längre än att bara kontrollera kompetensen. Du måste titta på resultaten av att ha kompetensen på plats. Enkelt uttryckt, vad skulle kompetensen göra det möjligt för företaget att uppnå om denna ledare hade expertisen för effektiv ledarskapskommunikation? När du börjar fokusera på resultaten kan du lättare beräkna avkastningen på utbildningen.

När du bestämmer dig för ledarskapsutbildning vill du fastställa den möjliga avkastningen innan utbildningen börjar. Det är mycket bättre att förstå vad du vill få ut av utbildningen och vilket inflytande utbildningen säkert kommer att ha.

För att optimera ROI måste det finnas ett sätt att förstärka utbildningen efter utbildningstillfället. Många ledarskapsprogram är ett, två eller tre dagars workshoptillfällen. Det som händer under utbildningen är att individerna får reda på ledningsidéer och även sätt att använda idéerna. Det som i allmänhet behöver läggas till är att praktisera ledningsbegreppen och få feedback eller coachning från utbildaren.

Det innebär att när individen återvänder till kontoret måste han eller hon tillämpa de ledningsprinciper som upptäckts under utbildningen. De måste inte bara öva, utan de måste också få kommentarer om hur väl de skapar de färdigheter de lärt sig. Utan en process som fastställts i förväg finns det en mycket stor möjlighet att din investering i utbildning i ledningstillväxt slängs bort. Det gamla talesättet är sant: “Om du inte använder det, kommer du att förlora det”.

Ett utbildnings- och mentorprogram är ett utmärkt sätt att förstärka de ledarskapsprinciper som man lärt sig under utbildningen. Mentorn eller utbildaren kan observera och ge feedback och rekommendera tilläggspunkter som säkert skulle förbättra individens utveckling.

Most Popular